مناجات

هر چند که در شهر به رندی فاشم

                                    انگشت نمای جمله ی اوباشم

یا رب تو مرا از در خود دور نکن

                                   مگذار که رسوای جهانی باشم

 

                                                    

                                                            ***      ***

 

یا رب چه شود اگر مرا گیری دست

                                   کز بار گنه شد تن مسکینم پست

گر در عملم آنچه تو را باید نیست

                                  اندر کرمت آنچه مرا باید هست

 

*خواجه عبد الله انصاری

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
گورخربالدار

[نگران][گریه]

امیر

هو الحی ××××× دارم گنهان ز قطره ی باران بیش / از شرم گنه فکنده ام سر در پیش آمد به ندا که غم مخور بنده ی من / تو در خور خود کنی و من در خور خویش