مناجات

الهی!

چه زیباست ایام دوستان تو با تو ، و چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو ؛

چه خوش گفت و گوی ایشان در راه جست و جوی تو ، آن دیده که تو را دید به دیدن جز تو کی پردازد و آن جان که با تو صحبت یافت ، با آب و خاک ، چند سازد؟

                           

                                 ***      ***

الهی!

غریب تو را غربت ، وطن است ؛

هرگز کی به خانه رسد او که غربت او را وطن است؟

                            

                                ***      ***

الهی!                  

به حق آن که تو را هیچ حاجت نیست،

رحمت کن بر آنکه او را هیچ حجت نیست...

 

*خواجه عبد الله انصاری

/ 2 نظر / 20 بازدید
گورخربالدار

[پلک] غریبه غربت هرگز کی به خانه رسد او که غربت او را وطن است؟ ؟؟؟؟.....خیلی جمله قشنگی بود

میترا

راستی که بیشتر ما فکر میکنیم در جایگاه قربتیم اما نمیدونیم که در غربتیم. به امید قربت واقعی