شرح درد...

 نفرین نکن مولا!

این شیعه ی غافل نفس زده رو ، نفرین نکن مولا...

تو از تبار عیارانی ، نفرین نکن مولا...

این شیعه ی قدر نشناس ولی نشناس رو نفرین نکن مولا...

خون به دلت میکنم ،دین جدت رو سر میبرم ،قلب مطهر مادرت رو میشکنم، قداست ولی بر حقت رو زیر سوال میبرم...

اما تو...

هرچند که لایقم اما

نفرین نکن مولا...

 

/ 5 نظر / 16 بازدید
Esfehanei

لینک تون کردم شما هم اگر خواستید لینک کنید

Esfehanei

آدرسم:http://farhangiran.persianblog.ir/

گورخربالدار

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

پارمیس

نفرین نمی کند هر چند لایقیم نفرین نمی کند لیک هر دوشنبه و جمعه براینان دعا می کند این چه رسم است که خوبان دارند؟؟ نمی فهمم نمی فهمم...

شکیبا

آن مظهر جمال که نفرین نمی کند شاید گله کند ولی این نمی کند دست دعاش همره یک قلب پر زمهر غیر از دعا به خال مساکین نمی کند